محصولات الجی | LG | فروشگاه تکرام

صفحه اصلی  |  دسته بندی محصولات : محصولات الجی  |  LG

رام رسمی و فارسی گوشی ال جی LG K520DY-STYLUS2 مشخصات فایل : نسخه : V10b اندروید : ۶٫۰٫۱

رایگان – خرید

رام رسمی و فارسی گوشی ال جی K430DSY-K10 مشخصات فایل : نسخه : V10e اندروید : ۶

رایگان – خرید

رام رسمی و فارسی گوشی ال جی LG K350Z-K8 مشخصات فایل : نسخه : V10b اندروید : ۶

رایگان – خرید

رام رسمی و فارسی گوشی ال جی LG K130E-K4 مشخصات فایل : نسخه : V10d اندروید :۵٫۱٫۱ زبان : فارسی

رایگان – خرید

رام رسمی و فارسی گوشی ال جی LG H960A-V10 مشخصات فایل : نسخه : V20B اندروید :۶ زبان : فارسی

رایگان – خرید

رام رسمی و فارسی گوشی ال جی LG H860 G5 شامل دو فایل فلش نسخه ۶ و نسخه ۷ اندروید میباشد

2000 تومان – خرید

رام رسمی و فارسی گوشی ال جی LG H858-G5 مشخصات فایل : نسخه : V20A اندروید :۷ زبان : فارسی

رایگان – خرید

رام رسمی و فارسی گوشی ال جی LG H850 G5 شامل دو فایل فلش نسخه ۶ و نسخه ۷ اندروید میباشد

2000 تومان – خرید

رام رسمی و فارسی گوشی ال جی LG H840-G5 SE مشخصات فایل : نسخه : V10B اندروید :۶٫۰ زبان : فارسی

رایگان – خرید