محصولات الکاتل | Alcatel

صفحه اصلی  |  دسته بندی محصولات :   الکاتل  |  Alcatel

فایل فلش فارسی P320X فایل تست شده بدون مشکل مخصوص پردازنده MT6582 دارای اندروید ۴٫۲٫۲

4000 تومان – خرید

فایل فلش فارسی P310X بدون مشکل تاریخ و ساعت فایل تست شده بدون مشکل مخصوص پردازنده MT6582

4000 تومان – خرید

فایل فلش فارسی i216x فایل تست شده بدون مشکل مخصوص پردازنده MT6582 فلش با SP-FLASH-TOOL

4000 تومان – خرید

فایل فلش فارسی ۷۰۴۱D فایل تست شده بدون مشکل مخصوص پردازنده MT6582 فلش با SP-FLASH-TOOL

5000 تومان – خرید

فایل فلش فارسی ۷۰۲۵D حل مشکل خاموشی هنگ روی ارم بدون مشکل وای فای فایل تست شده بدون مشکل

4000 تومان – خرید

فایل فلش فارسی ۴۰۳۰D فایل تست شده بدون مشکل مخصوص پردازنده MT6575 فلش با SP-FLASH-TOOL

5000 تومان – خرید

فایل فلش فارسی ۴۰۱۵D فایل تست شده بدون مشکل مخصوص پردازنده MT6572. دارای اندروید ۴٫۲٫۲

4000 تومان – خرید

فایل فلش فارسی alcatel 4014d فایل تست شده بدون مشکل مخصوص پردازنده MT6572 دارای اندروید ۴٫۲٫۲

4000 تومان – خرید